ATHEROSCLEROSIS IN PLANTAR FAT?

bloed-en zenuwvoorziening onder calcaneus / blood and nerve supply plantar side calcaneus (At Voorhorst 2016)

 

Bloed- en zenuwvoorziening onderzijde calcaneus:

Aan de hand van recente publicaties maakte ik een schematische afbeelding van de bloed- en zenuwvoorziening onder de calcaneus. Ook in het vet vinden we arterietakken én C- en A-vezels die verantwoordelijk zijn voor de waarneming van pijn (in de hersenen).

Atherosclerose wordt in deze vaten niet gevonden en zorgt dus niet voor achteruitgang van de kwaliteit van het plantaire vetlichaam. Atheroslerose in de grotere arteriën – meer proximaal gelegen – kan indirect wél invloed hebben op de doorbloeding en daarmee op de kwaliteit van de meer distaal gelegen weefsels.

Blood and nerve supply plantar side calcaneus:

On the basis of recent publications I made a schematic illustration of the blood and nervous system under the calcaneus. Also in the fat we find arteries and C and A fibers responsible for the perception of pain (in the brain).

Atherosclerosis is not found in these vessels and therefore does not cause a deterioation in the quality of the plantary fat body. Atherosclerosis in the major arteries – more proximal – may indirecly affect blood flow and consequently, the quality of the more distal tissues.