GEEN PASTA LAESIE: SCHOUDERKLACHTEN

 

Schouderklachten met een ‘verborgen’ oorzaak en de rol van echografie

U hebt een patiënt met schouderklachten; de testen voor schouderimpingement  waren niet eenduidig. De patiënt gaat het de ene keer wat beter, de andere keer wat slechter. U realiseert zich: ‘dit gaat lang duren’. Wat is er aan de hand; u loopt uw diagnostiek nog eens langs op hiaten. De N. suprascapularis…, hebt u die van uw D.D.-lijst kunnen schrappen als mogelijke oorzaak? Bij deze aandacht voor zenuwproblematiek die naar mijn mening wordt ondergediagnosticeerd…    Open de link: n suprascapularis

Sleutelwoorden: schouderpijn, N. suprascapularis, cuff ruptuur, neuropathie, ganglion, suprascapular notch, M. supraspinatus, M. infraspinatus, inciscura scapulae, spinoglenoid notch

Schoulder complaints with a ‘hiddencourse; what ultrasound can do for you

You have a patient with shoulder disorder; the shoulder tightening tests were not clear. The patient is doing one time better, another time worse. You realize: ‘this will take a long time’. What is going on; you are continuing your diagnostics again. The N. suprascapularis …, can you delete this one from your D.D. list as a possible cause? With this presentation: attention to a nerve problem that – I believe – is being under diagnosed… Open link: n suprascapularis

Key words: schoulderpain, N. suprascapularis, cuff rupture, neuropathie, ganglion, suprascapular notch, M. supraspinatus, M. infraspinatus, inciscura scapulae, spinoglenoid notch