Symmetrie komt in de natuur niet voor…(1)

Alphonse Bertillon (22-04-1853/13-02-1914)

Voor echografisten, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden:

Symmetrie komt in de natuur niet voor…

Het zou gemeengoed moeten zijn anno 2023: niet denken dat we moeten streven naar symmetrie bij het oplossen van bewegingsproblematiek bij patiënten. De fysiotherapeut, de manueel therapeut, de osteopaat of de chiropractor kan streven naar symmetrische bewegingsuitslagen totdat ‘die’ een ons weegt maar zal daarin nooit slagen tenzij hij/zij zichzelf en daarmee de patiënt bedriegt…

Exact gelijke vormen komen in de natuur niet voor. Er is immers geen grasspriet gelijk, geen boom – waar ter wereld ook – heeft een eender takkenpatroon.

Deze bewering stoelt op een axioma, niet op een wetmatigheid. De bewering klinkt volledig logisch maar kan niet bewezen worden. We kunnen nu eenmaal niet alle grassprieten vergelijken of álle bomen onderzoeken op symmetrie.

Ook echografisten dienen voor ogen te houden dat de anatomie – zichtbaar gemaakt onder de probe – van de linker en rechter lichaamshelft verschilt. Per definitie verschilt. Alleen op basis van asymmetrie mag dus geen conclusie worden getrokken!

Een van de eersten die daadwerkelijk rekening hield met het principe van de asymmetrie was Alphonse Bertillon (foto: zelfportret 1900). Hij ontwierp een systeem om verdachten van misdrijven te identificeren aan de hand van kenmerkende en typerende verschillen in lichaamsverhoudingen. Zijn systeem was succesvol maar omslachtig en werd later vervangen door de vingerafdruk.

vervolg…