Bloedvaten in de onderste extremiteit visualiseren met ultrasound/kleurendoppler

najaar 2020-2021-2022 en najaar 2023

Wegens succes geprolongeerd bij Dynamic Almelo: 

De lezing met praktijksessie is gepland najaar 2023, zie site Dynamic/Almelo  

Een deel van de  gebruikte literatuur vindt u onder deze aankondiging.

De bouw en functie van de bloedvaten in de onderste extremiteit worden behandeld met daarnaast pathologie zoals: diepe veneuze trombose, atherosclerose, aneurysma’s en spataderen.

Steeds meer  fysiotherapeuten, podologen en podotherapeuten hebben een echo-apparaat met kleurendoppler maar gebruiken die functie niet vaak. At Voorhorst vindt dat doppler welhaast onmisbaar is om diagnostiek te bedrijven. Dan is het wel handig als je weet wáár u naar zit te kijken; hoe groot zijn pulserende vaatjes en betekent veel pulsatie – automatisch – veel klachten?

Na afloop van deze presentatie weet u wanneer er pathologie in de bloedvaten kan optreden want u hebt kennis genomen van het trias van Virchow.

In de praktijksessie komen de apparaatinstellingen aan bod en zoeken we arteriën en venen op in de lies, de knieholte, rondom de enkel en onder de voet,

De lezing wordt inhoudelijk verzorgd door  At Voorhorst en Gijsbert Lalkens met technische ondersteuning van Jan Zwak (zie website Dynamic Almelo) en is onderdeel geworden van de Verdiepingscursus Voet en Enkel.

Let op, het verdient aanbeveling vooraf kennis te nemen van onderstaande literatuur: