MERALGIA PARAESTETICA/skinny-jeanssyndroom

 

Onbegrepen bovenbeenklachten: Ncutaneus femoralis lateralis (NCFL)*

U hebt een patiënt met  klachten aan de buitenkant van een bovenbeen. De gelokaliseerde pijn manifesteert zich ook in de nacht. Is dit een ‘rode vlag’? U overweegt differentiaaldiagnostisch: HNP, piriformis en trochanterpijn. Maar, misschien is er toch iets anders aan de hand. Deze presentatie geeft u een handvat bij onbegrepen klachten – veroorzaakt door compressie/irritatie van de N. cutaneus femoralis lateralis – en laat zien waarbij echografie u behulpzaam kan zijn.

*de aandoening wordt ook wel Meralgia paraestetica genoemd of het syndroom van Bernhardt-Roth

Misunderstood upper leg complaints: N. cutaneus femoralis lateralis (NCFL)*

You have a patient with complaints on the outside of a thigh. The localized pain manifests itself also in the night. There is a ‘red flag’? You are considering: HNP, piriformis or trochanter pain. But, maybe there is something else going on. This presentation gives you a handle at misunderstood complaints caused by compression/irritation of the N. cutaneus femoral lateralis  and shows where ultrasound can assist you.

* Also called: Meralgia paraestetica or Bernhardt-Roth syndrome

presentatie openen / open presentation:

n cutaneus femoralis lateralis