Privacyverklaring

Privacyverklaring Echoprocedures/Voorhorst 

Vanwege de aangepaste Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er nieuwe regels ten aanzien van de privacy.

In mijn praktijk EchoProcedures worden uw persoonlijke gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers alleen gebruikt voor de diensten waarvoor ze zijn bedoeld, namelijk informatieverstrekking over wetenswaardigheden, actualiteiten, nieuwsberichten en andere meldingen betreffende mijn praktijk.

Van mensen die individueel mijn praktijkadressen bezoeken verwerk ik adresgegevens, geboortedata en bankgegevens die nodig zijn voor de betalingen. Tevens houd ik uw behandeldossier bij, daartoe ben ik verplicht. Uw persoonlijke gegevens deel ik niet met derden zonder uw toestemming.

Contactformulier:

De gegevens die u invult via het contactformulier worden slechts gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Deze gegevens worden niet bewaard.

Mijn website:

Via mijn wesitebeheerder zijn er passende technische maatregelen genomen om persoonsggegevens te beveiligen waarmee ik voldoe aan de nieuwe wet AVG. Een versleuteling middels een SSL-verbinding zorgt voor het beveiligingsniveau van persoonsgegevens dat past bij de gegevens die ik verwerk. U ziet dit door het sleutelicoontje in de browser en aan de letter S in HTTPS://

Links:

Als u op mijn website een link aantreft die u doorverwijst naar een website buiten EchoProcedures/Voorhorst om is het mogelijk dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 Bewaartermijn:

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Uw gegevens in mijn boekhoudsysteem moet ik tenminste 7 jaar bewaren om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Die gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijk verplichte termijn door mij verwijderd, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten:

U kunt te allen tijde toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken waarna uw gegevens niet meer worden verwerkt. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van de toestemming die u gaf vóór deze intrekking.

U hebt recht op de inzage in uw persoonsgegevens en het recht om die te rectificeren. Om uw gegevens in te zien kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt u mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of aan te vullen. U hebt ook het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Tevens hebt u het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Uw verzoek aan mij wordt binnen 4 weken in behandeling genomen. Onder schriftelijk verzoek wordt ook verstaan een bericht per e-mail. U kunt mij mailen: echoprocedures@gmail.com

 Verwerking digitale gegevens:

Voor mijn werkzaamheden als Echoprocedures maak ik gebruik van een computer waarmee ik alleen werkgerelateerde gegevens opsla. De computer is beveiligd met een wachtwoord(en). Voor zover ik gebruik maak van een USB-stick is dat een stick die met een wachtwoord beveiligd is. Ik laat geen digitale data in een auto achter. Ten aanzien van door u gewenste uitwisseling van behandelonderzoeken verzend ik die per post of met mail maar in het laatste geval anonimiseer ik de gegevens zodanig dat die niet tot een bepaalde persoon zijn terug te voeren. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u een brief bestemd voor uw huisarts of fysiotherapeut persoonlijk overdraagt aan uw behandelaar.

 Wijzigingen:

Ik behoud te allen tijde het recht om mijn privacybeleid aan te passen om aan de wettelijke regelgeving te voldoen. Wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.