Statistiek

Statistiek en schouderklachten inleiding…

Toegepaste Statistiek volgens Bayes

Hieronder treft u een hoofdstuk uit mijn e-book Dubbelgangers Ontmaskerd. De statistiek komt hierin aan bod; er wordt uitgelegd hoe men de Stelling van Bayes kan inzetten wanneer er subjectieve factoren meespelen in wetenschappelijk onderzoek. Subjectieve factoren spelen altijd een rol, maar de mate waarin is afhankelijk van de aard van het onderzoek. In fundamenteel wetenschappelijk onderzoek speelt  subjectiviteit – als het goed is – een minieme rol, alles wordt  immers uit de kast gehaald om de zweem van subjectiviteit te elimineren. Bij onderzoek van het menselijk lichaam speelt subjectiviteit een veel grotere rol; daar hebben we mee te dealen.

Ook de rechter ontkomt bij zijn oordeel over een verdachte niet aan enige mate van subjectiviteit. Dat diskwalificeert zijn/haar oordeel geenszins. Waar het om gaat is ‘het subjectieve’ een plaats geven in het denkproces. Dat kan bij uitstek met  de statistiek volgens Bayes. Zijn formule is even eenvoudig als geniaal. Vergelijk het met e=mc²; makkelijk om te onthouden maar moeilijk te doorgronden!

Formule van Bayes: prior odds x bewijsmiddelen = posterior odds*                (*odds: kansverhoudingen)

Wie de moeite neemt kennis te nemen van de factoren die sámen deel uitmaken van ‘het bewijs’, kan beter inzien waarom veel van de zogenaamde stand-alone schoudertesten, die weinig bijdragen aan het vinden van het ‘zo gewenste’ pathologisch-anatomisch substraat, toch nog zinvol kunnen zijn als bijvoorbeeld sociaal-demografische factoren bij het onderzoek worden betrokken.

Op de Orthopedische Schoudertesten kom ik na onderstaande  verhandeling terug onder dit submenu ‘wetenschap’.

Uit: Dubbelgangers Ontmaskerd / Toegepaste biometrie…  / e-book / At Voorhorst

Klik op onderstaande link voor Statistiek en Conclusies:

Hoofdstuk 4 statistiek