boos op uw partner maar u weet niet precies waarom? (2)

Voor fysiotherapeuten en andere geïnteresseerden:

vervolg…van deel 1

We hebben het hier over low grade inflammations die een chronisch karakter hebben gekrégen. Dit soort ontstekingen worden ook wel ‘koude ontstekingen’ genoemd omdat die niet de typerende kenmerken vertonen van warme ontstekingen (roodheid, warmte, zwelling, koorts en gestoorde functie). Die kenmerken kunnen wél aanwezig zijn, maar in een zo geringe mate dat die meestal niet als zodanig opgemerkt worden. Mensen met (gegeneraliseerde) koude ontstekingen kunnen echter wel degelijk een lichaamstemperatuur hebben die een fractie boven de eigen – normale – temperatuur ligt.

Koude ontstekingen worden in hoge mate geassocieerd met welvaartsziekten als obesitas, diabetes 2, RSI, artrose (?), Parkinson (?) en hart en vaatziekten. De lijst is eindeloos maar komt voor discussie in aanmerking wat mij betreft. Kenmerkend in elk geval is de low grade ontsteking die – bij een ieder die lijdt aan een van de aandoeningen – aangetroffen wordt in levende lijve (bloedwaarden), en post mortum (weefselplaques met kenmerken van ontsteking).

Wat dat allemaal met u en/of uw partner te maken heeft (en eventueel met echografie) komt een volgende keer aan de orde…

wordt vervolgd…(3)