Eén scheur in de Achillespees? (1)

Recent gezien: patient (50) met 6 weken oude Achillespeesruptuur; gediagnosticeerd met de Thompsontest (sensitiviteit en specificiteit boven de 0.9); geen beeldvormende aanvullende diagnostiek. Behandeling gips; na 6 weken loopt patient weer voorzichtig zonder hulpmiddel. Vraag van de patient: ‘hoe is de status van mijn AP met ultrasound op dit moment?’ Het niet perfecte plak- en knipwerk van ondergetekende ziet u hierboven…

Op de afbeelding bij de pijl links een ruptuur in de pees van de laterale en mediale kop van de gastrocnemius, bij de pijl rechts een volle-dikte-ruptuur van de AP. Het Kagerse vet is intact op deze sagittale coupe. De scheur in de AP ter hoogte van de musculotendinogene overgang vertoont nauwelijks retractie, mogelijk is er sprake van ‘omkrullende vezels’, het fibrillaire patroon is verstoord. Het gebied vertoont tekenen van hypervascularisatie (niet op deze afbeelding). Tenslotte: de AP is over de gehele lengte verdikt, er is tevens sprake van tendinopathie.

Deze casus is in die zin verrassend omdat (aanvankelijk) gedacht werd aan ‘één’ ruptuur ‘ergens’ in de AP, omvang onbekend, toestand paratenon onbekend, status Kagerse vet onbekend. Allemaal zaken die van invloed kunnen zijn op het herstel en op de keuze van wel of niet opereren. Bij deze supersportieve patient van 50 jaar werd die afweging niet gemaakt, hij werd ‘standaard’ ingegipst…

NB: In tijden van corona voelt alles – wat niet direct corona gerelateerd is – aan als absurd relatief. Daarvan is de schrijver zich bewust.

At Voorhorst