fasciitis plantaris, dus shockwave!?

Voor fysiotherapeuten en andere belangstellenden:

Dat shockwavetherapie steeds meer ingezet wordt bij peesklachten, fascieklachten – álle klachten eigenlijk van het bewegingsapparaat – zal geen fysiotherapeut ontgaan zijn. Fysiotherapeuten claimen goede tot zeer goede resultaten na inzet van deze therapie. Complications of extracorporeal shockwave therapy in plantar fasciitis (Systematic review), 2017  maakt duidelijk dat  we de ECWT-therapie als veilig mogen beschouwen; het meest wordt pijn tijdens de toepassing gemeld als complicatie/side effect, waardoor patiënten wellicht nog tijdens het behandeltraject kunnen ‘afhaken’.

Ernstige complicaties vallen niet te verwachten binnen 14 maanden na toepassing; over eventuele complicaties na die tijd is nog geen of onvoldoende onderzoek gedaan.

In een ander artikel: Magnetic resonance imaging findings of chronic plantar fasciitis before and after extracorporeal shock wave therapy, (2017) wordt melding gemaakt van de gunstige effecten van shockwave op het oedeem rondom de fascie, terwijl de fascie zélf gelijk blijft in dikte en tendeert in dikte toe te nemen. Reden genoeg kennelijk om EchoProcedures een ronkende mail te sturen over de gunstige effecten van shockwave op de fascie, terwijl dit nu juist niet de uitslag was van het onderzoek (bedankt overigens voor het sturen van de mail en het onderzoek)!

Opvallend in dit artikel is verder dat met ‘oedeem rondom de fascie’ beenmergoedeem bedoeld wordt dat zich vormt in het bot ter hoogte van het tuberculum mediale van de calcaneus. Nergens rept men over oedeem dat zich zou vormen in de vetlichamen van het capiton als reactie op de ontsteking van het plantaire vetlichaam.

Tussen de 50%-60% van de patiënten geeft overigens (tenslotte) een significante verbetering aan op de VAS score.

Mijn vraag is of ECWT-therapie een ongunstig effect kan hebben op de uiterst fragiele collagene structuren onder de hiel die verantwoordelijk zijn voor het bij elkaar houden van het capiton. Migrerend vet onder de hiel is zoals bekend een belangrijke factor bij het hielpijnsyndroom.

Daarom is het voorlopig mijn voorkeur bij hielpijn in eerste instantie te kiezen voor zooltherapie en terughouden te zijn bij het al te snel inzetten van shockwavetherapie.

Als u inhoudelijk wilt reageren op dit bericht kunt u mij mailen:  echoprocedures@gmail.com

Bronnen:

https://fyzzio.nl/assets/Literatuur/shockwave/MRI-Fasciopathie-ESWT.PDF

https://www.napa.nl/wp-content/uploads/2017/09/IJoS-reviewRoerdink.pdf