Een echoscan bij schouderklachten!

EEN ECHOSCAN BIJ SCHOUDERKLACHTEN!

foto: Veramente Fysiotherapie Nunspeet

Onderzoek uit 2017 wees uit dat patiënten er veel baat bij hebben de resultaten van de (schouder)echo samen met de echografist te bekijken én te bespreken.

Dit in tegenstelling tot een stroming van behandelaars binnen de ‘therapiewereld’  die ervan uit gaat dat confrontatie met echobeelden voor patiënten een somatiserend effect heeft of kan hebben, Deze stellingname lijkt aanmatigend. Zie hieronder de conclusie van het onderzoek:

‘Patients highly rate the information gained from ultrasound imaging in a physiotherapy-led upper limb/shoulder clinic and felt that it assisted them in the understanding, reassurance and management of their problem.’

Bron: Physiotherapists utilizing diagnostic ultrasound in shoulder clinics. How useful do patients find immediate feedback from the scan as part of the management of their problem? (september 2017).

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/msc.1213/abstract