nekwervels: facetgewrichten voor echografisten en fysiotherapeuten en…

Voor echografisten (en fysiotherapeuten en…andere geïnteresseerden:

Je hoort er niet veel over, echografisten negeren deze regio. Bij deze daarom (een keer) aandacht voor de cervicale facetgewrichten (als onderdeel van het posterieure complex).

Statische opnamen geven een goede indruk van de kwaliteit van de facetgewrichten en dynamische opnamen laten de beweeglijkheid tussen de facetgewrichten onderling zien. De opnamen hieronder zijn gemaakt met een convexe probe, dat is praktischer maar met de lineaire probe is in de nek ook veel te zien. Met name het anterieure complex is goed beoordeelbaar.

longitudinaal bij anteflexie CWK (links boven)

longitudinaal dorsaalflexie CWK (rechts boven)

transversaal facetgewricht C4-C5 (onder)