ras en wetenschap (2)

Voor iedereen die deze website bezoekt:

deel 2

Dát er IQ-verschillen zijn tussen ‘ras’ of beter gezegd etnische groepen is een feit, de oorzaak wordt door sommige onderzoekers hardnekkig gezocht in DNA-verschillen. Toen de schedelmetingen indertijd geen uitsluitsel gaven over verschil in IQ tussen personen en bevolkingsgroepen, raakte deze discussie geleidelijk in de vergetelheid. Herseninhoud en IQ kennen namelijk geen harde correlatie [A.R.V.]. Hersenonderzoekers komen nu steeds vaker tot de conclusie dat het IQ bepaald wordt door de kwaliteit van samenwerken van neurale netwerken in de hersenen [A.R.V.].

Daarbij komt nog de basale vraag in deze discussie, waarvoor IQ nu eigenlijk staat, of zou moeten staan. IQ is namelijk een nogal ‘vloeibaar gegeven’, een momentane meetscore die steeds aan verandering onderhevig is. Waar praten we dus eigenlijk over als de term ‘IQ’ op zich al ter discussie staat? [A.R.V.].

Jelte Wicherts hoogleraar methodologie van sociale- en gedragswetenschappen aan de universiteit van Tilburg verwoordt het zo:

‘…We snappen eigenlijk veel te weinig over de erfelijkheid van intelligentie om iets hards te kunnen zeggen over verschillen tussen groepen of de rol van genen daarin. In onze westerse maatschappij zijn de IQ-scores in het afgelopen eeuw gigantisch gestegen. Tegelijkertijd is de kwaliteit van ons leven en de kwaliteit van het onderwijs enorm gestegen. We weten dus ook uit deze gegevens dat de effecten van de omgeving gigantisch zijn. Dus je kunt niet zomaar zeggen dat de verschillen die je nu vindt tussen verschillende volkeren, genetisch bepaald zijn.’

bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/iq-verschillen-tussen-volkeren-zijn-wetenschappelijk-bewezen/