schouderklachten met een ‘verborgen’ oorzaak

voorwoord:

Schouderklachten met een ‘verborgen’ oorzaak en de rol van echografie

U hebt een patiënt met schouderklachten; de testen voor schouderimpingement  waren niet eenduidig. De patiënt gaat het de ene keer wat beter, de andere keer wat slechter. U realiseert zich: ‘dit gaat lang duren’. Wat is er aan de hand; u loopt uw diagnostiek nog eens langs op hiaten. De N. suprascapularis…, hebt u die zenuw van uw D.D.-lijst kunnen schrappen als mogelijke oorzaak? Bij deze, aandacht voor zenuwproblematiek die naar mijn mening wordt ondergediagnosticeerd…

Sleutelwoorden: schouderpijn, N. suprascapularis, cuff ruptuur, neuropathie,neuritis, ganglion, cyste, suprascapular notch, M. supraspinatus, M. infraspinatus, inciscura scapulae, spinoglenoid notch, echografie, nerve block, stretch test N. suprascapularis.

publicatie volgt binnenkort onder het kopje ‘presentaties’.  / publicatie vond plaats op 12-09-2017; zie ‘publicaties’.