Symmetrie bestaat niet (3)

Symmetrie komt in de natuur niet voor (3)

Op het strand van Bretagne vind ik een fraaie schelp, de inhoud is verdwenen maar hij scharniert nog fantastisch. Hij voelt scherp aan, ik bekijk hem aandachtig: zijn de delen symmetrisch of zie ik het verkeerd? Gelukkig blijken ze bij nadere bestudering verre van symmetrisch, indachtig het axioma dat symmetrie niet bestaat. Een axioma is geen wetmatigheid, omdat het onmogelijk is alle schelpen ter wereld waar dan ook op mogelijke symmetrie te onderzoeken. We moeten het doen met een plausibele veronderstelling. Dit axioma geldt tot op heden voor alle vormen die in de natuur voorkomen en gaat dus ook op voor de gelijkenissen tussen mensen. We hebben allemaal onze specifieke uiterlijke kenmerken waardoor we bij nauwkeurige observatie altijd te onderscheiden zijn van een willekeurig andere persoon. Zelfs tweelingen ontkomen hier niet aan: zeer gelijkend maar oneindig verschillend! Geen onaangename gedachte wellicht: er is nog nooit iemand geweest als u en er zal niemand komen precies zoals u was..!

foto: EchoProcedures/Voorhorst Juni 2019