Taperen van medicijnen (2)

Voor fysiotherapeuten:

Taperen van medicijnen: wat is dat?

deel 2 (slot)

Medicatie afbouwen kan dus stapsgewijs middels taperen. De medicijnen worden in plastic strips aangeleverd met daarin de dagelijkse doseringen, verdeeld  voor gebruik van 28 dagen. ‘Medicatie op de rol’, is een treffende typering hiervoor.  Uw patient heeft hiervoor een recept nodig; hoe het ervoor staat met de vergoeding is nog niet geheel duidelijk. Zeker is dat een aantal ziektekostenverzekeraars deze precieze methode van doseren (nog) niet vergoedt.

Wilt u hierover meer weten raadpleeg dan:

http://taperingstrip.nl/voorschrijven-en-bestellen/

Wat u als fysiotherapeut kan doen:

Allicht, u schrijft geen medicatie voor. Soms komt die toch ter sprake gedurende een behandeltraject en natuurlijk tijdens de anamnese. U kunt uw patient wijzen op de mogelijkheden van geleidelijke afbouw van bepaalde medicatie als u tijdens de behandeling merkt dat bijwerkingen – zoals hypertonie van het bewegingsapparaat  en soms zelfs extrapiramidale stoornissen – uw behandeling bemoeilijken en/of frustreren. De huisarts blijft hierbij zowel voor de patient als voor u het vanzelfsprekende aanspreekpunt.